REGULAMIN CAMPINGU BURSZTYNEK

 1. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszyscy Goście znajdujący się na terenie Campingu Bursztynek.

 2. Do korzystania z Pola Campingowego uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji Campingu na podstawie ważnego dowodu tożsamości, legitymacji, karty campingowej lub paszportu oraz po uprzednim dokonaniu opłaty za cały okres pobytu.

 3. Opłaty za usługi pobierane są z góry według obowiązującego cennika. Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 4. Camping honoruje karty uprawniające do zniżek.

 5. Dowodem opłacania pobytu jest paragon lub faktura, które należy zachować do dnia wyjazdu.

 6. W przypadku skrócenia pobytu recepcja nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.

 7. Doba hotelowa trwa do godziny 12:00 dnia następnego, natomiast w domkach do godziny 10:00.

 8. Rozbijanie namiotów oraz parkowanie samochodów i przyczep campingowych odbywa się wyłącznie w miejscach wskazanych przez pracownika Campingu.

 9. Osoby odwiedzające Gości Campingu proszone są o opuszczenie jego terenu do godziny 22:00.

 10. Pole Campingowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywając dbajmy o spokój własny i innych. W czasie od godziny 22:00 do 7:00 brama obiektu jest zamknięta i obowiązuje cisza nocna.

 11. W przypadku zachowania zakłócającego porządek oraz niezgodnego z regulaminem, w szczególności spowodowanego nadużyciem alkoholu, gość może zostać wydalony z terenu campingu.

 12. Wylewanie i wyrzucanie nieczystości dozwolone jest wyłącznie w miejscach oznaczonych.

 13. Zabrania się mycia samochodów na terenie ośrodka.

 14. Bezwzględnie zabrania się palenia ognisk oraz niszczenia infrastruktury i zieleni na terenie Campingu.

 15. Palenie grilla wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Zabrania się palenia grilla na drewnianych tarasach domków.

 16. Gość Campingu odpowiada za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.

 17. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.

 18. W przypadku zagrożenia pożarowego lub bezpieczeństwa należy niezwłocznie poinformować o tym właściciela obiektu, Recepcję ośrodka oraz odpowiednie służby.

 19. Na Campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

 20. Za zwierzę przebywające na terenie Campingu odpowiada wyłącznie jego właściciel.

 21. Psy nie mogą pozostawać bez opieki i poruszać się po Campingu bez właściciela. Właściciel zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości pozostających po zwierzęciu.

 22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, maszynek elektrycznych i farelek oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Campingu.

 23. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w domkach.

 24. Korzystanie przez dzieci z placów zabaw odbywa się zgodnie z Regulaminem Placu Zabaw oraz wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 25. Informacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz zakresie ich przetwarzania znajdują się w Recepcji Campingu, a obowiązkiem gościa jest zapoznanie się z nimi.

Życzymy udanego wypoczynku

Skomentuj