REGULAMIN CAMPINGU BURSZTYNEK

 1. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszyscy Goście znajdujący się na terenie Campingu Bursztynek.
 2. Do korzystania z Pola Campingowego uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji Campingu na podstawie ważnego dowodu tożsamości, legitymacji, karty campingowej lub paszportu oraz po uprzednim dokonaniu opłaty za cały okres pobytu.
 3. Opłaty za usługi pobierane są z góry według obowiązującego cennika. Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Camping honoruje karty uprawniające do zniżek.
 5. Dowodem opłacania pobytu jest paragon lub faktura, które należy zachować do dnia wyjazdu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu recepcja nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 7. Doba hotelowa trwa do godziny 12:00 dnia następnego.
 8. Rozbijanie namiotów oraz ustawianie samochodów, przyczep campingowych i kamperów odbywa się wyłącznie w miejscach wskazanych przez pracownika Campingu.
 9. Osoby odwiedzające Gości Campingu proszone są o uiszczenie opłaty za POBYT DZIENNY w recepcji oraz opuszczenie terenu Campingu do godziny 21:00.
 10. Pole Campingowe jest miejscem odpoczynku. Odpoczywając dbajmy o spokój własny i innych. W czasie od godziny 22:00 do 7:00 brama obiektu jest zamknięta i obowiązuje cisza nocna.
 11. W przypadku zachowania zakłócającego porządek oraz niezgodnego z regulaminem, w szczególności spowodowanego nadużyciem alkoholu, gość może zostać wydalony z terenu campingu bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 12. Wylewanie i wyrzucanie nieczystości dozwolone jest wyłącznie w miejscach oznaczonych i do tego przeznaczonych.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z wytycznymi.
 14. Zabrania się mycia samochodów rowerów i innych pojazdów na terenie ośrodka.
 15. Bezwzględnie zabrania się palenia ognisk oraz niszczenia infrastruktury i zieleni na terenie Campingu.
 16. Palenie grilla wyłącznie w miejscach wyznaczonych i po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 17. Obowiązuje zakaz używania kuchenek elektrycznych w namiotach i przy namiotach (kuchenka dostępna jest w kuchni Campingu).
 18. Gość Campingu odpowiada za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.
 19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Campingu, w namiotach, samochodach, kamperach oraz w przyczepach kempingowych, których nie oddano do depozytu oraz za ich ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież.
 20. Turyści posiadający rowery, motory zobowiązani są do ich skutecznego zabezpieczenia, Camping nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 21. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.
 22. W przypadku zagrożenia pożarowego lub niebezpieczeństwa należy niezwłocznie poinformować o tym właściciela obiektu, Recepcję ośrodka oraz odpowiednie służby pod nr telefonu 112
 23. Na Campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
 24. Za zwierzę przebywające na terenie Campingu odpowiada wyłącznie jego właściciel.
 25. Psy nie mogą pozostawać bez opieki i poruszać się po Campingu bez właściciela. Właściciel zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości pozostających po zwierzęciu.
 26. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza obrębem swojego miejsca obozowania.
 27. Korzystanie przez dzieci z placów zabaw odbywa się zgodnie z Regulaminem Placu Zabaw oraz wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 28. Informacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz zakresie ich przetwarzania znajdują się w Recepcji Campingu, a obowiązkiem gościa jest zapoznanie się z nimi. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości przyjęcia gościa na pobyt w obiekcie

Życzymy udanego wypoczynku